ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑ

Βελόνες Schmetz για δέρμα
Description

Βελόνες Schmetz για δέρμα με μυτη μαχαίρι(κοπτική) αριστερής κλίσης.

Διαθέσιμη απο ΝΜ70 μέχρι ΝΜ120.